Grensekommisariatet i Kirkenes

Kontorene til det Norske grensekommissariatet ligger i et boligområde i Kirkenes, Sør-Varanger. Kontorbygningen,ble, sammen med garasje og bolighus, satt opp i tidlig gjenreisingsperiode etter 2. verdenskrig. 

Kontor-/administrasjonsbygget ble laget i Bardu, demontert og oppført i Kirkenes i 1947 av Forsvarets bygningstjeneste. Grensekommissæren og hans stab har hatt kontorer i dette bygget siden kommissariatet ble etablert i 1950. Statsbygg overtok bygningen i 1998

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense er en etat i justissektoren og har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter. Les mer på Politiets nettsider.

I tillegg til kontorbygget i Kirkenes har Grensekommissariatet et konferansehus på Storskog, se Storskog tollsted. 

Vern

Bygningen er vernet i verneklasse 2 i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan, med mål å bevare bygningen hvor Det norske grensekommissariatet har hatt sin administrasjon siden kommissariatet ble etablert. Bygningen har også en meget spesiell krigshistorisk opprinnelse, i tillegg til at det var den første bygningen som ble oppført i Kirkenes etter 2. verdenskrig.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Ekebergsgate 6

9900 KIRKENES

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
854
m2
Bruttoareal: ca
382
m2
Leietakere:
  • Grensekommisariatet

×