Tromsø tinghus

Tinghuset ligger på hjørnet av Skippergata og Elvegata, i utkanten av Tromsø sentrum. 

Hålogaland lagmannsrett er den femte største av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagmannsretten er Nord-Norges ankedomstol. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen. Allerede før år 900 ble det etablert regionale ting som ble kalt lagting. Hålogaland ble eget lagdømme en gang på 1100-tallet. Fra 1890 ble det etablert en egen lagmannsdomstol for Hålogaland med sete i Tromsø. Fram til 1968 leide lagmannsretten kontorer forskjellige steder i Tromsø, Lokalene ble tidlig sprengt og var dessuten svært kummerlige. Fra 1992 arbeidet man med sikte på å få et eget tinghus i Tromsø. Bygget sto ferdig i 2003.

Nord-Troms tingrett har historie tilbake til de gamle bygde- og bytingene som fra 1600-tallet ble administrert av sorenskrivere og byfogder. Disse har holdt til ulike steder i fylket og i Tromsø by. De er nå på plass i det nye tinghuset. Det er også Troms og Finnmark statsadvokatembeter, etter mange omflakkende år.

Statsbygg fikk oppdraget med å bygge nytt tinghus i Tromsø i 1996. Arkitektkonkurransen ble vunnet av Bergersen Arkitekter og Lusparken Arkitekter. Prosjektering startet i 1998, byggearbeidene i 2001 og tinghuset ble tatt i bruk i mars 2003.

Arkitektens intensjon har vært å skape et visuelt åpent tinghus. Torgrom, vrimlehall og rettssaler har store glassflater som gir utsikt mot byen og tillater tidvis innsyn. Tinghuset består blant annet av 11 rettssaler, seremonirom og undervisningsrom, i tillegg til standardfunksjoner som kontorer, kantine og resepsjon.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Fr Nansens Plass 17

9008 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
3766
m2
Bruttoareal: ca
7108
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

Les ferdigmelding fra 2006

×