Politihuset i Kirkenes

Politihuset i Kirkenes ligger nord i Kirkenes sentrum, på nordsiden av rådhuset. 

Sør-Varanger politikammer har vært lokalisert i sentrum av Kirkenes siden 1950-tallet. Statsbygg ferdigstilte i 1999 dagens bygg med et areal på drøye 3000 kvm. Arkitekt: FAK Arkitekter.

Bygningen ligger på en tomt som skråner mot E6, noe som gir mulighet for adkomst til to plan i bygget direkte fra terreng: publikum fra forplassen i 1. etasje, og innkjøring for politiet direkte til underetasjen.

Kirkenes er preget av sin gjenreisningsarkitektru med forholdsvis smale bygningskropper og saltak. Det var derfor naturlig for arkitekten, FAK Arkitekter, å tegne en bygning i byens ånd, men med gjenkjennbare elementer fra vår tid. Byggets hovedform er langstrakt, med saltaksform. Teglforblending gir en vakker og vedlikeholdsfri fasade.

Kirkenes politistasjon er en del av Østfinnmark politidistrikt.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Rådhussvingen 1

9900 KIRKENES

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
2105
m2
Bruttoareal: ca
3404
m2
Leietakere:
  • Vestfinnmark politidistrikt

×