Politihuset i Kongsberg

Politihuset i Kongsberg ligger i sentrum, på østsiden av elven. Politiet i Kongsberg er en del av søndre Buskerud politidistrikt.

Politihuset ligger i et kvartal med blandet bebyggelse: bolig- og næringseiendom.

Bygget er utført i teglstein og ligger fritt, uten tilgrensende bygg.

Ved opparbeidelse av de asfalterte parkeringsplassene ble det utført noe beplantning av trær, og det ble etablert steinsatte områder. To bjørketrær på eiendommen er fredet. 

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Dyrmyrgata 12

3611 KONGSBERG

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
2262
m2
Bruttoareal: ca
2681
m2
Leietakere:
  • Søndre Buskerud politidistrikt

×