Ringerike fengsel

Ringerike fengsel ligger i Justisveien sør for Tyristrand sentrum og på vestsiden av Tyrifjorden. 

Ringerike fengsel ble oppført i 1997. Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og av landets sikreste. Fengselet er oppført i samme periode som Bergen og Skien fengsler, og er samme type fengsel.

Ringerike fengsel ligger i et skogsområde og består av flere mindre og bygninger. Det er mulig for de innsatte å se naturen over den sju meter høye muren som slynger seg i terrenget. På utsiden av ringmuren er det bevart vegetasjon som skjermbeplantning.

Fengselet er bygget med tanke på å være oversiktlig og lite bemmaningskrevende: Cellebygningene har to fløyer i vinkel med vaktrom i midten. Hver fløy har 14 celler orientert rundt en boenhet. Mye bruk av glass og åpne løsninger bidrar også til god oversikt.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Justisveien

3533 TYRISTRAND

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
122935
m2
Bruttoareal: ca
17329
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×