Kongsvinger fengsel, avd. Vardåsen

Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen er bygget opp rundt Vardåsen leir utenfor sentrum.

Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen består av seks avdelinger. Tre avdelinger utgjør sikkerhetsavdelingen og er omringet av betongmurer. De resterende er åpne avdelinger med 48 plasser. 

Guldbæk fort og Varde fort på Vardåsen ble anlagt fra 1901 etter anmodninger fra "Befestningskomiteen av 1899 for sikring av tilgangene til Kristiania". I tilknytning til selve fortet, ble det bygd en rekke bygninger med forskjellig bruksformål som vakthus, vedskur, latriner osv. Anleggene på Vardåsen ble fullført sommeren 1905. Fra høsten 2002 ble deler av Vardåsen innredet og brukt til fengsel.

Vern

I landsverneplanen for Forsvaret er store deler av LKI-Vardåsen tatt med som et militærhistorisk landskap. Ingen enkeltbygg er oppført som verneverdige. I forbindelse med overtakingsprossen fra Forsvaret til Statsbygg, ble området regulert og to av bygningene, Gamla og uthus Gamla, samt tilliggende uteområde ble regulert til bevaring. Det samme gjelder for en løpegrav.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Vardåsvegen 53

2214 KONGSVINGER

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
57727
m2
Bruttoareal: ca
9631
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×