Solholmen overgangsbolig

Solholmen overgangsbolig ligger i et etablert boligområde i bydelen Grim i Kristiansand.

Solholmen ble bygget som barnehjem for 16 barn, gutter og jenter, i 1955. Anlegget består av hovedbygning og garasje med bod.

Solholmen ble bygget av stiftelsen Kristiandsand børneasyl som hadde eksistert siden 1838. Stiftelsen hadde drevet barnehjemsvirksomhet flere steder i Kristiandsand og de fikk bygget komplekset til formålet i 1955. Solholmen overtok for institusjonen "Barnekrybba" som ble nedlagt da Solholmen barnehjem sto ferdig. Indremisjonen sto for driften. Barnehjemmet ble bygget på en tomt stilt til disposisjon av Kristiansand kommune, i det som den gang var byens ytterkant.

Indremisjonen ga seg i 1983 og ble overtatt av fylkeskommunen i 1984. Da ble det til åtte plasser for barn og to plasser for mødre med barn. På begynnelsen av 1990-tallet ble mødrehjemsplassene avviklet. Institusjonen skiftet navn til Solholmen korttidshjem. Denne ble avviklet høsten 2007.

Kriminalomsorgen overtok bygningen som overgangsbolig fra 1. oktober 2008.

Solholmen overgangsbolig har i dag en kapasitet på 15 plasser for både menn og kvinner. Boligen har en hybel som er tilrettelagt for handikappede.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Krosseveien 2

4617 KRISTIANSAND S

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
2407
m2
Bruttoareal: ca
1145
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×