Eidsvoll ungdomsenhet

Eiendommen består av fem bygg rundt et gårdstun. Den ble kjøpt av Statsbygg i 2006. 

Fram til 2012 ble eiendommen brukt til asylmottak for mindreårige asylsøkere. Nå er den bygget om til ungdomsenhet, underlagt Ullersmo fengsel. Ungdomsenheten er for barn og unge mellom 15 og 18 år som skal settes i varetekt eller sone en fengselsstraff.

I forbindelse med ombyggingen ble også uteområdet oppgradert og det ble etablert sikkerhetsgjerde og -systemer.

Det er fire celler i bygget i tillegg til vaktrom, møterom, kontor og tilhørende støttefunksjoner for de ansatte. Ungdomsenheten er tilrettelagt for høy sikkerhet og kan ta imot gutter og jenter som er plassert i varetekt eller skal sone en fengselsstraff. Varigheten av oppholdet kan variere fra noen dager til flere måneder.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Dønnumvegen 5-8

2080 EIDSVOLL

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
62310
m2
Bruttoareal: ca
2430
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×