Trondheim fengsel, Kongens gate avd.

Trondheim fengsel, avd. Kongens gate, ligger i bygningsmiljøet på Kalvskinnet i Trondheim som har lange tradisjoner innenfor rettspleie og sosial omsorgshistorie.

Bygningen ble opprinnelig oppført i en etasje omkring 1835 som del av Slaveriet til Skansevakta i Trondheim, og inngikk i prosjekt for et større slaverianlegg tegnet av Ole Peter Riis Høegh. Den ble brukt til utsalgssted for matvarer og annet til soldater (marketenteri) samt overgevaldigerbolig (underoffiserer) for slaverianlegget i nærheten. Det var sju rom og kjøkken gruppert på begge sider av en gjennomgående midtgang. Fra 1860-årene ble bygningen brukt som lager for slaveriets produkter. Senere ble det bygget på en etasje til.

Bygningen har også vært administrasjonslokale for Kriminalasylet, til det ble nedlagt 1961 og bygningen ble så stående tom i noen år. Fra 1970-årene har den vært frigangshjem for Trondheim fengsel.

Interiøret er fullstendig ombygget, men eksteriøret er godt bevart.

Kongens gate avdeling av Trondheim fengsel er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå og har 11 plasser.

Vern

Bygningen er fredet i forbindelse med landsverneplan for justissektoren. Fredningen omfatter eksteriør, og formålet er å bevare bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier med lang tradisjon innen militærvirksomhet, rettspleie og sosial omsorgshistorie.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Kongensgt. 95

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
572
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×