Oslo politidistrikt, stall og ridehus

Komplekset består av to bygninger tilknyttet Akershus festning: Den tidligere offiserstallen fra 1891 og ridehuset fra 1900.

I Verneplan for Akershus festning 1997 beskrives bygningene slik: 

"I tilslutning til kvartalet står det tre bygninger som også er knyttet til hestehold, nemlig inv.nr 25, Høymagasinet, inv.nr. 28, Offisersstallen (nå Det ridende politi) og inv.nr. 33, Ridehuset på Kontraskjæret. Samlet representerer dette miljøet et unikt vidnesbyrd om det tidligere betydelige hesteholdet i Forsvaret. Med til bildet hører at inv.nr. 28 og 33 fremdeles benyttes til sitt opprinnelige formål av Det ridende politi, som derved gir liv til- og bidrar til en historisk kontinuitet i området. Arkitektonisk bindes byggene sammen ved bruken av tegl og utmurt bindingsverk, og de fremstår med en tydelig identitet i forhold til øvrig kvartalsbebyggelse i Kvadraturen."

Stallen

Offisersstallen er fra 1891, tegnet av arkitekt Henrik Nissen og opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn som offisersstall med familieleilighet i annen etasje. Staten kjøpte stallen i 1931 og i 1971 flyttet Politiets rytterkorps inn.

Statsbygg restaurerte stallen i 2009 i samarbeid med Riksantikvaren. Rommer nå mellom 14 og 18 hester, kontorer og bad/badstue blant annet.

Ridehuset

Ridehuset fra 1900, også tegnet av arkitekt Henrik Nissen, er rikt utformet i murstein med bindingsverk i mønster. Innvendig takkonstruksjon utviklet av den franske ingeniøren Camille Poloncaeu, og finnes bare i to bygninger i Norge.

Huset ble restaurert av Statsbygg i 2008, i samarbeid med Riksantikvaren. Nye klimaloggere i veggene måler fuktnivået og skal sikre bygget mot fuktskader i framtiden.

Vern

Bygningene er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. Formålet er å bevare viktige forsvars- og politihistoriske bygninger knyttet til hestehold, og bevare bygningene som del av det verdifulle miljøet ved Akershus festning. 

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Myntgata 5

0151 OSLO

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
5912
m2
Bruttoareal: ca
2205
m2
Leietakere:
  • Oslo politidistrikt

×