Bjørgvin ungdomssenter, avd. Bjørnehaugen

Eigedommen er ein bustad til bruk for Øvsttunsenteret.

Bjørnehaugen i Os blei opphavleg bygd som eit småbruk rundt 1900. Eigedommen er kjøpt av Statsbygg til bruk for Bufetat vest. Då Statsbygg kjøpte eigedommen, hadde han stått tom lenge.

Komplekset består av eit trehus over to plan, ei gammal løe og eit naust som ligg på eiga tomt. Eigedommen ligg i enden av Bjørnavegen ut mot Bjørnafjorden i Os kommune.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Bjørnavegen 190

5200 OS

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6633
m2
Bruttoareal: ca
254
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×