Politihuset i Tromsø

Politihuset i Tromsø ligger flott til ved fjorden på Tromsøya.

Politiet i Tromsø holdt lenge til i Grønnegata 122, i lokaler som etterhvert ble for små og lite tidsmessige.

Prosjektet som skulle skaffe Tromsø et nytt politihus ble startet opp i 2008. Man ønsket også å samlokalisere Namsfogden med resten av Politiet. 

Bygget er tegnet av Filter Arkitekter.

Byggestart var i 2013 og politihuset sto ferdig i 2014 og rommer politidistriktets ledelse og administrasjon, politistasjon, Namsfogden og kommunal barnevernsvakt, blant annet. Det ble også plass til en del av politiets andre samarbeidspartnere som f.eks. Konfliktrådet og Kriminalomsorgen.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Stakkevollveien 9

9010 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
15147
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgen, Troms og Finnm. Friomsorgskontor
  • Troms Politidistrikt
  • Konfliktrådet i Troms

×