Politiets utlendingsenhet

Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004. Politiets utlendingsinternat ble etablert på Trandum, i en tidligere militærforlegning, som ligger rett nord for østre rullebane ved Oslo lufthavn, Gardermoen.

I 2007 ble det etablert et eget aktivitetssenter i et tilstøtende bygg. Det ble etterhvert klart at kapasiteten måtte økes, sikkerhetsnivået bedres og lokalene gjøres mer funksjonelle.

I april 2012 sto det første modulbygget ferdig med fire avdelinger. Ny perimetersikring var etablert, ny hovedvakt og ny mottaksavdeling. Året etter i 2013 sto ytterligere ett modulbygg ferdig med fire nye avdelinger. Arkitekt: Arkitektkontoret Erik Riul.

En tredje modul, Trandum 3, ble ferdigstilt i 2016. Denne inneholder 90 vanlige enkeltrom med tilhørende vaktrom og støttefunksjoner. I tillegg er en sikkerhetsavdeling flyttet fra eksisterende bygning. Denne består til sammen av 11 celler. Modul 3 er koblet til eksisterende anlegg via en lukket gangbane på terreng. Arkitekt: Romfarer arkitekter. Les mer på prosjektsiden - se lenke under.

De opprinnelige bygningene leies av Oslo Lufthavn. Statsbygg eier og drifter de to nye modulene.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Gardermoen

2061 GARDERMOEN

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
6637
m2
Leietakere:
  • Politiets utlendingsenhet

Last ned

×