Lillestrøm trafikkstasjon

Biltilsynet i Lillestrøm ble opprettet i 1926 og førte i mange år en omflakkende tilværelse, tildels under enkle forhold.

 I 1959 ble stasjonen flyttet til Instituttveien på Kjeller, med gode fohold både når det gjelder lokaler og teknisk utrustning.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Instituttvn. 31

2007 KJELLER

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
18653
m2
Bruttoareal: ca
2608
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Øst

×