Statens hus i Steinkjer

Statens hus i Steinkjer er et fellesbygg for ca 15 statlige etater i tillegg til Fylkesmannen for Nord-Trøndelag.

Statens hus i Steinkjer består av to byggetrinn. Det første stod ferdig i 1988, tegnet av arkitektkontoret Arnstad-Heggehougen-Hage, og rommet kontorlokaler for 17 statsetater som fram til da hadde holdt til i ulike leide lokaler i byen.

Umiddelbart etter innflytting startet planleggingen av byggetrinn 2. Dette stod ferdig i 1996, og i 1997 var en ombygging av den første bygningen ferdig. Arkitekt: Per Knudsen Ark. 

Et fellesbygg gjør det mulig å samordne tjenester og rombehov for mange etater, og det gir også bedre muligheter for samarbeid mellom etatene.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Strandveien 38

7713 STEINKJER

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
9011
m2
Bruttoareal: ca
18590
m2
Leietakere:
  • Riksrevisjonen Steinkjer
  • Nord-Trøndelag politidistrikt
  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Skatteetatens IT- og servicepartner
  • Statens Kartverk
  • Nibio - Norsk Institutt for Bioøkonomi
  • Arbeids- og Velferdsetaten
  • Tolldirektoratet

×