Statens hus i Vadsø

Statens hus rommer kontorlokaler for Fylkesmannen i Finnmark og andre statlige funksjoner som blant annet skatteetaten og politiet.

Store deler av Finnmarks bebyggelse gikk tapt under tyskernes brenning i 1944-45. Det gjaldt også praktbygninger som Amtmannsgården i Vadsø fra 1895 og Vadsø kirke. Disse to bygningene som symboliserte den profane og sakrale makt lå plassert side om side på Galgebakken over byen, på stedet der Statens hus nå ligger. 

Fra 1960-tallet ble det oppført bygninger for staten i stort omfang. Det statlige byggebehovet hadde akkumulert seg siden krigen, samtidig som vekst og velferdsstat skapte store behov for nybygg. Forskjellige deler av statsadministrasjonen hadde behov for større arealer. Statlige flerfunksjonshus ble oppført i flere byer, og "statens hus" som betegnelse på samlokalisering av statlige virksomheter var en nyvinning på 1960-tallet, og koordinering og oppføring av slike ble en viktig oppgave for Statens bygge- og eiendomsdirektorat (SBED), forløperen til dagens Statsbygg. Statens hus i Vadsø er et av de tidligste eksemplene på denne utbyggingen. 

Statens hus og den nye kirken i Vadsø ble bygget i perioden 1960-1963.

Bygningen er tegnet av arkitektene Berner & Evensen og representerer en form- og materialbruk som er typisk for gjenreisingsarkitekturen i Finnmark. 

Vern

I landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet er bygningskomplekset foreslått fredet. Vernet omfatter eksteriøret og deler av interiøret. Formålet med fredningen er å sikre bygningen som viktig eksempel på lokale for statsforvaltningen, og samspillet med boligene for fylkesmann og vaktmester.

 

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Idrettsvegen 28

9800 VADSØ

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
8520
m2
Bruttoareal: ca
8734
m2
Leietakere:
  • Universitetet i Tromsø
  • Vestfinnmark politidistrikt
  • Fylkesmannen i Finnmark
  • Skatt nord
  • Statens Naturoppsyn
  • Statens Kartverk

×