Vadsø trafikkstasjon

Vadsø trafikkstasjon ligger ca to kilometer vest for Vadsø sentrum med utsikt over Varangerfjorden.

Biltilsynet i Vadsø, som det het tidligere, hadde kontorer i Statens hus. Fylkesmannens administrasjon trengte etter hvert hele arealet selv, og det ble satt i gang planer om nybygg for vegkontoret. Tomtealternativet "Vest for Prestelv vest" ble valgt, med areal 54 da.

Byggestart var i 1980 og bygget ble ferdigstilt i 1983. Arkitekt Borgen og Bing Lorentzen.

Eiendommen består av to bygg, administrasjon og biltilsyn/kontrollhall, begge oppført i prefabrikerte betongelementer. Yttervegger er bygget opp som bindingsverkskonstruksjoner, kledning er brennlakket står kasettkledning.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Båtsfjordveien 18

9800 VADSØ

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
32057
m2
Bruttoareal: ca
4966
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Nord

×