Samisk videregående skole, Kautokeino

Samisk videregående skole og reindriftsskole ligger sentralt i Kautokeino. Skoleanlegget orienterer seg mot bygda med ankomst over et tun.

Skolen ble opprettet som "heimeyrkesskole" på begynnelsen av 1950-tallet og fram til midten av 1970-tallet var skolen en ren yrkesskole. I perioden 1976-1984 ble fagkretsen utvidet til også å omfatte allmenne fag og duodji (sørsamisk språk) blant annet.

Høsten 1988 ble Samisk videregående skole og Statens reindriftsskole slått sammen. 

Skolen ble oppført i 1957 og 2. byggetrinn sto ferdig i 1982. 3. og foreløpig siste byggetrinn var ferdig i 1996. Et nytt byggetrinn er under vurdering.

Skoleanlegget består av hovedbygning, verkstedsbygning, internat og styrerbygg samt to lærerboliger. Lokalene gir plass til 140 elever og 20 lærere.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Ajastealli 5

9520 KAUTOKEINO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
26490
m2
Bruttoareal: ca
6026
m2
Leietakere:
  • De Samiske Vgs, Karasjokk og Kautokeino

×