Samisk videregående skole, Karasjok

Samisk videregående skole ligger like utenfor Karasjok sentrum, ikke langt fra elva Kárášjohka. Terrenget er flatt med lav granskog.

Skolen ble opprettet 1969 som "Karasjok gymnasklasser med samisk". Den var en statsskole for hele landet, og med to hovedmål: å gi samisk ungdom større anledning til å ta artium, og å inkludere samisk språk og samiske emner i opplæringen.

Overgangen til reformgymnas i 1974 og Lov om videregående opplæring av 1976 styrket det samiske preget betydelig.

De første årene leide gymnaset lokaler av grunnskolen. Den formålsbygde videregående skolen sto ferdig 1979, tegnet av Atelier 2, Elvebakken. Bygningen inneholdt undervisningsrom, bibliotek, kjøkken, lærerrom og støttefunksjoner. Den er en god representant for tidstypisk arkitektur, preget av rå betong, tegl og eksponerte bærekonstruksjoner, men har ingen trekk som er inspirert av samisk kultur.

Skolen ble betydelig utvidet med et nytt byggetrinn i 1996, tegnet av Alta arkitektkontor AS, blant annet for å gi plass til yrkesfaglig utdanning. I 2016 ferdigstilte Statsbygg et nytt tilbygg med romslig bygghall, klasserom, garderober og lager, beregnet på byggfagelevene på skolen.

Vern

I landsverneplan for Kunnskapsdepartementet er byggetrinn 1 fra 1979 definert i verneklasse 2. Vernet omfatter eksteriør, og i interiøret er alle opprinnelige dører samt kjemirommet vernet. Formålet er å bevare første byggetrinn som et trinn i utviklingen av skoler hvor det legges vekt på samisk språk, kultur og historie.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Niitonjargeaidnu 30

9730 KARASJOK

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
12934
m2
Bruttoareal: ca
5434
m2
Leietakere:
  • De Samiske Vgs, Karasjokk og Kautokeino

Les ferdigmelding fra 1997

Samisk videregående skole Karasjok

×