Kirkenes tollsted

Kirkenes tollsted ligger nede ved havna i Kirkenes sentrum, med utsikt ut over Kirkenesfjorden.

Tomta ble kjøpt av staten i 1952 og bygningen oppført for Tollvesenet i 1958

Bygningen inneholdt opprinnelig kontorer i første og deler av andre etasje samt en leilighet i 2. etg. Den lave fløyen skal være opprinnelig og ha inneholdt pakkhusfunksjoner. Til tross for at 2. etasje er panelt, skal hele bygningen være oppført i betong.

Bygningen er et godt eksempel på den byggestil som var rådende ved gjenoppbyggingen av Finnmark.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Lønboms Plass 7

9900 KIRKENES

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
879
m2
Bruttoareal: ca
846
m2
Leietakere:
  • Kystverket
  • Tolldirektoratet

×