Polmak tollsted

Polmak tollsted ligger ved Tanaelva, langs riksvei 895, ikke langt fra Norges grense mot Finland.

Bygningen ble oppført som lensmannsbolig med kontortilbygg i 1954. Lensmannskontoret på stedet ble lagt ned 1970, og tollvesenet overtok bygningen. Den ble bygget om til deres formål, og tollstasjonsbestyreren bodde her fram til ca. 2000. Etter den tid har bygget hatt en ren kontorfunksjon.

Fasaden ble modernisert 1972, og verandaen trolig utvidet og endret omkring år 2000. Det er ellers gjort lite av endringer i eksteriøret.

Vern

Bygningen ble foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan, og Riksantikvaren vedtok å frede bygningen 21. spetember 2018. Formålet er å ivareta en formålsbygget kombinasjon av embetsbolig og kontor fra gjenreisningen etter 2. verdenskrig.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Polmak Handel

9845 TANA

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
7752
m2
Bruttoareal: ca
404
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×