Høgskoleveien 12

I Høgskoleveien 12 holdt Statsarkivet i Trondheim til fram til 2006.

Bygningsanlegget i nyklassisistisk stil ble oppført i 1929 og består av en administrasjonsbygning med en bakenforliggende arkivdel. Administrasjonsbygningens hovedfasade med den gamle hovedinngangen vender ut mot den fredete alleen, Høgskoleveien. Bygningen er tegnet av arkitekt Schytte-Berg.

Etter at Statsarkivet flyttet ut i 2006 har eiendommen vært leid ut til NTNU.

Vern

Eksteriøret til den opprinnelige bygningen samt deler av interiøret i administrasjonsfløyen er vernet i verneklasse 2 gjennom Statsbyggs landsverneplan. Det samme gjelder «forhagen» foran administrasjonsbygningen, inklusive gjerdet. Hensikten er å bevare et formålsbygget anlegg med stor kulturhistorisk verdi, representativt for tiden det ble oppført.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Høgskoleveien 12

7030 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
4345
m2
Bruttoareal: ca
3677
m2
Leietakere:
  • NTNU

×