Harstad trafikkstasjon

Harstad trafikkstasjon består av en administrasjonsavdeling og en kontrollhall. Administrasjonen inneholder blant annet ekspedisjon, kontorer, kantine og teknisk rom. Kontrollhallen har to gjennomgående løp: ett for personbiler og ett for større kjøretøy.

Totalkostnad for byggingen var 4,2 millioner 1977-kroner.

Tomt for bygging av ny "bilkontroll" i Harstad ble kjøpt i 1972 og byggestart var i 1975. Arkitekt for bygget var MNAL Erik Fastvold og bygget ble tatt i bruk i april 1976.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Åsmyrveien 2

9409 HARSTAD

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
8425
m2
Bruttoareal: ca
1144
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Nord

×