Bredtvedt/Torshov kompetansesenter

Bredtvedt kompetansesenter består av skolebygning, fem internatbygninger, og personalboliger. Leietaker for kompetansesenteret er Statlig spesialpedagogisk senter for logopedi. 

Skoleanlegget på Bredtvedt ble oppført i perioden 1964-1966, arkitekt var P.A.M Melbye. Navnet på virksomheten var den gang Spesialskole for talehemmede, og dette var den eneste av sitt slag i Norge.

Bredtvet kompetansesenter ligger i en sørvesthelling i Groruddalen mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei. I nærheten ligger Bredtveit fengsel, Bredtvet kirke, ungdomsskole, barnehage og boligbebyggelse. Her er store grøntområder med småskog, eng og gress. Leirbakkelandskapet er brukt til beite; det er av kulturhistorisk interesse at det ikke gror igjen.

Bygningene fremstår eksteriørsmessig som autentiske. Alle ombygginger er foretatt av arkitekt Mellbye. Interiøret er langt på vei bygget om fra internat- og skolevirksomhet til kontorfunksjoner. Det er likevel gjenstående elementer som vitner om byggenes opprinnelige bruk, for eksempel peisene i begge etasjer i internatbyggene, trapperommene med overlysvinduer. Her er også opprinnelig materialvalg bevart i internat, i skole- og administasjonsbygg, og særlig i sonen rundt den tidligere hovedinngangen.

Vern

Hele anlegget, med skolebygg, personalboliger og internat, i tillegg til enkelte interiørelementer i Hovedbygget, er fredet. Formålet med vern: å bevare Bredtvedt som eksempel på formålsbygd spesialskole fra den store utbyggingen på 1960- og 1970-tallet i tiden etter spesialskoleloven av 1951 og de endringer dette innledet. Videre å sikre det komplette skoleanlegget med skole- og administrasjonsbygning (hovedbygning) og frittliggende internatbygninger, som har en karakteristisk og enhetlig arkitektur.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Bredtvetveien 4

0950 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
43938
m2
Bruttoareal: ca
7674
m2

Last ned:

Bredtvet kompetansesenter
Faktaark

×