Trondheim trafikkstasjon

Trondheim trafikkstasjon ligger på Sluppen, sør for Trondheim sentrum.

Arbeidet med å skaffe mer kontorplass for bilsakkyndige i Trondheim ble satt igang allerede i 1960. Bilparken økte sterkt og etatens oppgavene ble flere. En utbygging av daværende leide lokaler viste seg ikke hensiktsmessig og tomt på Sluppen ble anskaffet med tanke på oppføring av et nybygg.

Romprogram forelå i 1963, Finansdepartementets godkjenning samme år. Bygget sto ferdig som Statens bilsakkyndige, Trondheim, i 1967.

Eiendommen består av et kontorbygg med fasade mot hovedveien. Bakenfor dette er kontrollhallen plassert. Bygningene er koblet sammen ved et mindre mellombygg.

Arkitekt i 1967 var Erik Fastvold.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Sluppenvegen 4

7037 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
12229
m2
Bruttoareal: ca
3130
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Midt

×