Grensekontrollstasjon, Storskog

Storskog grensekontrollsted ligger ved grensekontrollmerke nr. 230 på den norsk-russiske grensen, nord-øst for Boris Gleb, og ca. 11 km fra Kirkenes.

Anlegget består av fire bygninger. I tillegg ligger Storskog visitasjonsanlegg på området - se egen eiendomsside Visitasjonshall Storskog. Tre av bygningene er knyttet til tollstedet og ligger samlet rett ved grensen, mens konferansehuset, oppført for grensekommissærens virksomhet, ligger noe tilbaketrukket. Bygningen fikk i 2002 et tilbygg for bl.a. norske toll-, politi- og vegmyndigheter.

Stasjonen tjener blant annet som konferansested for russiske og norske myndigheter for å avklare grensespørsmål. 

Vern

Konferansehuset forteller norsk-russisk grensehistorie fra den kalde krigen og fram til i dag, og eksteriør, konferanserom stue og kjøkken er vernet i verneklasse 2 i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan.

 

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Storskog

9900 KIRKENES

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
15000
m2
Bruttoareal: ca
1300
m2
Leietakere:
  • Grensekommisariatet
  • Vestfinnmark politidistrikt
  • Tolldirektoratet

×