Statens vegvesen, Steinkjer kontorsted

Statens vegvesens kontorsted Steinkjer ligger i Byaveien i utkanten av byen, i bunnen av dalskråningen. 

Statens vegvesen (tidligere Statens vegkontor i Nord-Trøndelag) har hatt kontor i Steinkjer siden i 1899.

Fra 1942 til 1952 holdt kontoret til i Kongens gate 42 og fra 1952 i Kongens gate 31.

I 1967 ble det oppført et felles kontorbygg for etaten på Heggesenget, byggetrinn I. Byggetrinn II sto ferdit i 1976 og byggetrinn 3 i 1984. Arkitekt var Erik Fastvold. 

Byggene ligger i hesteskoform og i atriet er det en fontene.

Statsbygg ferdigstilte i desember 2016 en rehabilitering og tilbygg på eiendommen. Les mer på våre prosjektsider.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Byaveien 48

7715 STEINKJER

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
14952
m2
Bruttoareal: ca
6871
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Midt

×