Sameskolen for Midt-Norge

Sameskolen for Midt-Norge ligger i skogkanten i utkanten av villa- og forretningsbebyggelsen i Hattfjelldal sentrum.

Eiendommen tilhørte opprinnelig Hattfjelldal prestegård. Under krigen bygget den tyske okkupasjonsmakten nåværende interntabygning som messe for offiserer. 

I 1947 ble tomta utskilt fra prestegården som en festet tomt, og den nye eieren drev Hattfjell hotell i årene etter krigen.

Fra 1951 ble eiendommen leid ut til sameskolen, og deretter solgt til Kirke- og undervisningsdepartementet i 1956. Driften av sameskolen var hele tiden ment på midlertidig basis, og fikk fast status først i 1975. Samtidig med dette fikk skolen ny undervisningsbygning som stod ferdig i 1977.  Statsbygg har hatt forvaltningsansvar for sameskolen siden 1975.

Les mer om skolens historie på deres nettsider.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Kalkviksveg 1

8690 HATTFJELLDAL

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
1736
m2
Leietakere:
  • Sameskolen for Midt-Norge

×