Statped midt, Heimdal

Eiendommen ligger i skogkanten i villa- og blokkbebyggelsen på Saupstad ved Heimdal i Trondheim.

Eiendommen har sin forhistorie som Møller kompetansesenter - en sammenslåing av to skoler og et kompetansesenter for døve. Den ene skolen, Trondheim off. skole for døve, holdt allerede til her i Søbstadveien 65. Arkitekt var Ola Steen Arkitektkontor og byggetrinn I sto ferdig i 1990

Som en følge av sammenslåingen, ble det også vedtatt å samlokalisere de tre, og et nybygg ble reist. Ferdigstilt i år 2000. Arkitekt for byggetrinn II var Per Knudsen Arkitektkontor. Senteret fikk navnet Møller kompetansesenter.

Senteret ble i 2013 en del av Statped midt. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. 

Eiendommen er tilpasset døve og hørselshemmede brukere og ansatte på alle plan: lyd- og lysforhold, materialvalg, utforming av bygningene og tekniske løsninger. Blant annet er alle gulv i undervisningsrom, barnehage, møterom og kontorer bygd som oppforet "vibrasjonsgulv", noe som blir brukt aktivt av døve og hørselshemmede som kommunikasjonsmedium. Utfordringen med de spesielle kravene til funksjonalitet og åpenhet er løst på en smidig måte og integrert i bygningsmassen og omgivelsene. 

Anlegget består av et administrasjonsbygg, en skoledel og en barnehage.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Søbstadvegen 65

7088 HEIMDAL

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
38491
m2
Bruttoareal: ca
7457
m2
Leietakere:
  • Statped

Les ferdigmelding fra 2000

Møller kompetansesenter, Heimdal
Ferdigmelding

×