Notodden trafikkstasjon

Notodden trafikkstasjon ligger langs E134, tre kilometer vest for Notodden, på industri- og handelsområdet Tuven. 

Biltilsynet, som det dengang het, levde i mange år i leide kontorlokaler rundt omkring i Notodden, blant annet i det gamle politikammeret vis-a-vis torget. Her var det imidlertid ingen kontrollhall og det ble etterhvert klart at bygget skulle rives.

Det ble bestemt at det skulle bygges ny kontrollstasjon i Notodden. Tomt ble valgt i Tuvenområdet, strategisk beliggende langs E134. Arkitektfirmaet Erik Fastvold utformet bygget og innflytting skjedde i 1968. Behovet for økt plass og kapasitet meldte seg etterhvert og i 1979 sto et nytt kontrolløp ferdig, spesialtilpasset for lette kjøretøy.

Nye funksjoner og nye krav til effektivitet medførte behov for utvidelse av ekspedisjonsområdene og disse lokalene ble derfor utvidet og ombygd; våren 1987 sto en helt ny ekspedisjon og nytt teorilokale klar til innflytting. Samme høst ble imidlertid lokalene betydelig flomskadet.

Blant annet etter omorganiseringen av Vegvesenet i 1995 og med det endringer i arbeidsoppgaver og tilflytting av personell fra andre vegstasjoner, ble det besluttet å oppføre et nybygg ved Notodden trafikkstasjon, dette stod ferdig i 1999. På grunn av flomfare i området er nybygget hevet en halv meter over bakkenivå. Arkitekt dennegangen var Søndergaard Rickfelt.

 

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Semsvegen 42

3676 NOTODDEN

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
12109
m2
Bruttoareal: ca
2282
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Sør

×