Porsgrunn tollbod

Tollboden ble oppført i 1891, tegnet av arkitekt Halldor Børve som lokaler for Porsgrunds Brændevinssamlag, med tre restauranter i tillegg til brennevinsutsalget. 

I 1903 overtok staten det ærverdige bygget, og den viktigste leietakeren har siden vært tolletaten, men også post, telegraf og sorenskriver har til tider hatt tilhold her. Etter at Tollvesenet avviklet sin virksomhet i bygget i 1997, har Statsbyggs regionkontor sør holdt til i Tollboden.

Vern

Porsgrunn tollbod ble i landsverneplan for Entra foreslått i verneklasse 1. Fredningsforskriften ble vedtatt 25.6.2013, og bygningen er dermed fredet.

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på en forretningsgård fra 1890-tallet, senere brukt som tollsted og som er en kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig bygning i norsk historie og Porsgrunns bybilde. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.

Les mer om fredningen hos Riksantikvaren.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Storgata 162

3915 PORSGRUNN

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
432
m2
Bruttoareal: ca
1370
m2
Leietakere:
  • Statsbygg

×