Skien trafikkstasjon

Skien trafikkstasjon ligg mellom Skien og Porsgrunn, tilbaketrekt frå hovudvegen i eit område med blanda næringsverksemd.

Bygget blei oppført for Vegvesenet som trafikkstasjon, tidlegare med nemninga biltilsyn. Eigedommen består av eitt bygg med publikumshall, kontor, matrom m.m. og kontrollhall med tre innvendige løp.

Bygget stod ferdig i 1973. Arkitekt var Erik Fastvold.

Bygget blei utvida med eit tilbygg i starten på 1990-åra.

Utomhus er det store asfalterte trafikkareal til bruk for trafikkopplæring.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Leirvollen 10

3736 SKIEN

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
18588
m2
Bruttoareal: ca
2076
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Sør

×