Ålesund trafikkstasjon

Ålesund trafikkstasjon ligger i utkanten av Ålesund sentrum, et par kvartaler fra E39/E136 inntil byen.

Sunnmøre ble eget disktrikt av Statens bilsakkyndige i 1937, med en ansatt bilsakkyndig og kontorer på Skansekaia. Etter krigen ble kontoret flyttet til Kongens gate, deretter Kipervikgata og så til Parkgata.

Flere biler og økt bemanning medførte behov for mer plass. I en periode leide man lokaler av et bilfirma i Hatlane og siden i et nybygg i Breivika.

Arbeidet med å skaffe ny stasjon til Ålesund pågikk utover på slutten av 1970-tallet. Tomtespørsmålet ble løst i 1988 og det ble vedtatt at stasjonen skulle bygges etter den såkalte Tønsbergmodellen.

Ny stasjon sto ferdig i 1990. Arkitekt var Fastvold & Holst.

Bygget inneholder tre hovedfunksjoner: administrasjon, sosial sone og kontrollhaller.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Vestre Olsvikveg 13

6019 ÅLESUND

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
17593
m2
Bruttoareal: ca
3359
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Midt

×