Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrås avdeling i Kongsvinger ligger i et område med annen industri- og kontorbebyggelse, et stykke utenfor sentrum og langs rv2.

Det første bygget for Statistisk sentralbyrå, SSB, i Kongsvinger sto klart i 1987. Fra etableringen i byen i 1961 og fram til da hadde de ansatte vært lokalisert en rekke ulike steder i byen. I dag er SSB en av kommunens største arbeidsgivere.

Behovet for bedre plass og funksjonalitet meldte seg utover på 1990-tallet og i en årrekke holdt deler av virksomheten i Kongsvinger til i paviljonger og midlertidige løsninger. Statsbygg fikk i år 2000 i oppdrag å oppføre et tilbygg til lokalene i Otervegen. Byggestart var november 2004 og overlevering skjedde i desember 2005. Tilbygget er en tre etasjes vinkelbygning som rommer bl.a. kontorer og fellesarealer.

Prosjektet omfattet også rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med blant annet modernisering av kantine og vestibyle, etablering av møte- og undervisningsrom, samt tilrettelegging for nytt trimrom i kjellerarealene. Les mer i ferdigmelding fra prosjektet.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Otervegen 23

2211 KONGSVINGER

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
29704
m2
Bruttoareal: ca
14624
m2
Leietakere:
  • Statistisk sentralbyrå

×