Skådalen kompetansesenter

Skådalen kompetansesenter ligger tilpasset naturterrenget like ved Skådalen stasjon på Holmenkollbanen. Utomhusanlegget er preget av opprinnelig naturterreng. Idrettsplassen ligger sentralt i anlegget og binder samtidig som den skaper avstand mellom boligsone og skolesone.

Eiendommen ble først brukt av Sophies Minde Arbeidsskole for vanføre. Omkring 1935 flyttet imidlertid denne institusjonen til Trondheimsveien, og den statlige døveskolen overtok eiendommen i Skådalen.Døveskolen hadde startet som Kristiania Døvstumm-Anstalt allerede 1848, og hadde holdt til på flere steder i byen. Skolen blie i 1903 overtatt av staten.

Da den flyttet til Skådalen, brukte døveskolen den tidligere hovedbygningen til Sophies Minde, helt fram til den ble revet i 1975. I 1975-76 fikk skolen ti nye bygninger, tegnet av arkitekt Sverre Fehn. Anlegget har en særpreget arkitektur med ulike frittliggende bygninger i småskala, tilpasset landskapet. Skolen hadde både internat- og undervisningsbygninger, tydelig skilt fra hverandre. Den var det første skandinaviske offentlige skolekompleks bygget for undervisning rettet mot døve elever.

Eiendommen omfatter også to bygninger fra 1934, og et tilbygg til gymnastikkbygg fra 1979, også her med arkitekt Sverre Fehn.

I dag gir Skådalen skole for døvblindfødte tilbud på barnehage-, på grunnskole- og videregående nivå. 

Vern

De ti bygningene til Fehn fra 1975-76 er fredet i forbindelse med kunnskapsdepartementets landsverneplan. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør samt interiøret i tre internatbygninger og førskolen. Formålet er å sikre et komplett spesialskoleanlegg med høy arkitektonisk kvalitet, og bevare Fehns arkitektur fra 1975-76.

 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Skådalsveien 33

0781 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
24758
m2
Bruttoareal: ca
8408
m2
Leietakere:
  • Statped
  • Northern Lights International School As

×