Statped region sørøst, Hovseter

Statped region sørøst, Hovseter er et spesialpedagogisk kompetansesenter for blinde. Senteret ble opprinnelig etablert under navnet Huseby offentlige skole for blinde i 1940.

Huseby ble planlagt som blindeskole rett før krigen, men stod ferdig først i 1953. Hovedbygningen inneholdt internat og undervisningsrom og gymsalfløy med svømmebasseng i kjeller. Undervisningstilbudet omfattet realskole, gymnas og yrkesskole.  Det ble også oppført verkstedbygg og nok et internatbygg. 

Dette var den første formålsbygde spesialskolen i Statped-systemet, og trolig den første etter at spesialskoleloven kom i 1951. Bare fem år seinere i 1958 eide staten 18 spesialskoler.

Av de eldre skolene var Gløshaugen oppført som landsted, Klæbu som seminar, og den tidligere Oslo offentlige skole for blinde ble solgt for riving i 1936/1939. Tambartun ble oppført i 1975 som den andre formålsbygde statlige blindeskolen. Dalen var forgjenger for Tambartun, formålsbygget i 1912, eid av private.

Med sitt monumentale preg viser hovedbygningen på Huseby kontinuitet fra spesialskoler som Røstad (1903), og andre eldre skoleanlegg. Både hovedbygning (skole/internat), verkstedbygning og styrerbolig ble tegnet av Riksarkitekten.

Kompetansesenteret fikk et tilbygg og ble ombygget i 2001. Arkitekt var RHB Arkitekter. Les mer om dette i ferdigmeldinga.

Det pågår også ombygginger på eiendommen. Les om dette på våre prosjektsider, se lenker under.

Vern

Hovedbygningen er vernet i verneklasse 2, gjennom landsverneplan for Kunnskapsdepartementet. Formålet med vern er å sikre bygningen som eksempel på formålsbygd statlig spesialskole, i dette tilfelle for blinde, fra perioden.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Gamle Hovsetervei 3

0768 OSLO

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
34679
m2
Bruttoareal: ca
13384
m2
Leietakere:
  • Statped

Les mer om eiendommen:

Huseby kompetansesenter. Tilbygg og ombygging
Ferdigmelding

×