Gjøvik barnevern- og omsorgssenter

Eiendommen ble oppført som statens spesialskole på Gjøvik i 1974. Deretter holdt Øverby kompetansesenter til her. I dag er dette Gjøvik barnevern- og omsorgssenter for barn. 

På Gjøvik barnevern- og omsorgssenter bor i dag opptil 30 enslige mindreårige asylsøkere, barn og unge under 18 år. Bufetat driver omsorgssenteret, Utlendingsdirektoratet har ansvaret for ungdommene. 

Eiendommen består av hovedbygning/skolebygning (A-bygget), vaktmesterbolig og fire like internatbygg (bygg D, E, F og G). I tillegg til disse "Låven" som brukes som forsamlingslokale, og B-bygget med administrasjon og tekniske rom, en stor internatblokk (C-bygg) samt styrerbolig og hybelbygg.

I 2009 gjennomførte Statsbygg en rehabilitering og oppførte et nybygg. Les om prosjektet i ferdigmeldinga.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Øverbyvegen 91

2825 GJØVIK

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
91024
m2
Bruttoareal: ca
7778
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×