Tønsberg trafikkstasjon

Tønsberg trafikkstasjon ligger på Ås i Sem kommune med innkjøring fra E18.

Bilsakkyndige Sårheim i distrikt 18 Tønsberg hadde fra 1927 kontor i sin egen leilighet med venterom i trappa! I 1940 ble kontoret flyttet til Nedre Langgate i Tønsberg med to rom til disposisjon. Fra 1975 var det brakkelivet som gjaldt. Tomt ble ervervet av SBED, Statsbyggs forløper, i 1982.

Det skulle likevel gå enda fire år før romprogram var ferdig godkjent av Finansdepartementet. Byggearbeidene kom i gang i februar 1988 og den nye trafikkstasjonen ble ferdigstilt i juli 1989. Arkitekt var Fastvold & Holst.

Bygget er inndelt i tre deler: vognhaller, mellombygg og administrasjonsbygg, med hvert sitt funksjonelle uttrykk. Like materialer og farger binder det hele sammen til ett bygg. Grunnflate er ca 1300 kvadratmeter.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Åshaugveien 31

3170 SEM

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
22486
m2
Bruttoareal: ca
2482
m2
Leietakere:
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Statens Vegvesen Region Sør

×