NGU Geodatasenter

NGU Geodatasenter ligger på Løkken i Meldal kommune i Sør-Trøndelag, i det tradisjonsrike gruvesamfunnet Løkken verk, 75 km fra Trondheim. Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser ved inngangsporten til Trollheimen og var tidligere brukt til daganlegg ved Astrup sjakt. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har det statlige ansvaret for kartlegging av berggrunn og løsmasser i Norge. 

I 1988 besluttet NGU å opprette et geologisk informasjonssenter og borkjernelager. Bygget er etablert i det tradisjonsrike gruvesamfunnet Løkken Verk i Meldal kommune sørvest for Trondheim. Geodatasenteret er et nasjonalt borkjernearkiv som skal ta vare på materiale fra hele Norge. Borkjerner er viktig for ny vurdering av malm- og mineralforekomster og for forskning. En utvidelse med tilbygg i 1993 økte kapasiteten betraktelig. Arkitekt den gang var Schjetlein og Tønseth jr.

Selv om geodatasenteret på Løkken er av nyere dato, er det lange tradisjoner knyttet til stedet. Bergverksdriften på Løkken startet allerede i 1654 og fram til nedleggelsen i 1987 ble det tatt ut over 25 millioner tonnkobber- og sinkholdit svovelkismalm fra gruvene.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Løkken

7332 LØKKEN VERK

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
29351
m2
Bruttoareal: ca
4325
m2
Leietakere:
  • Norges geologiske undersøkelse

×