Jotkajavre fjellstue

Jotkajavre fjellstue ligger på Finnmarksvidda langs ferdselsåren mellom Karasjok og Alta.

I likhet med de andre statlige fjellstuene er Jotkajavre del av en nødvendig infrastruktur i områder med store avstander, lite befolkning og dårlige eller manglende veier. I 1932 hadde Fjellstuevesenet fortsatt 39 stuer, de fleste i Finnmark.

Gjestestua på Jotkajavre, bygget 1920, er en av de få som overlevde tyskernes nedbrenning i 1944.

Det meste ble imidlertid bygget opp igjen, så i 1958 hadde staten fortsatt 33 fjellstuer og flere gjestgiverier. Bygningene har fått noen endringer og tilføyelser de siste tiårene, men helhetspreget er ikke endret.

I Finnmark eier staten ved Statsbygg i dag tre betjente fjellstuer Jotkajavre, Mollisjok og Ravnastua og i Hattfjelldal i Nordland Harvasstua.

Vern

Bygningene fra 1920 (gjestestua og et uthus) er foreslått fredet, og tre andre bygninger samt utearealet rundt bygningene er foreslått i verneklasse 2 i landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fredningen skal bevare førkrigsbebyggelsen, mens vernet for øvrig skal bevare det helhetlige anlegget med tunet, småskalapreget og naturterrenget med bruksspor.

Eiendom. Forvaltes
Fjellstue

9517 ALTA

Fakta

Eiendomstype: fjellstue
Tomteareal: ca
113000
m2
Bruttoareal: ca
614
m2

×