Mollisjok fjellstue

Mollisjok fjellstue ligger ved elva Iesjohka, 50 km vest for Karasjok. Ferdselsruta mellom Alta og Karasjok går innom Mollisjok. Fjellstua har ellers forbindelse til indre riksvei med traktorvei. Mollisjok fjellstue ligger midt i en viktig trekkrute for reindrifta og regnes som et veiløst knutepunkt på vidda.

Mollisjok består av gjestestue, oppsitterbolig, driftsbygning, en ny og en eldre badstue, vedsjå, kraftverk og et eldre fjøs. I tillegg står to privateide hytter på eiendommen.

Presten Keilhau besøkte Finnmark i 1828. Det fortelles at han overnattet en natt på Mollisjok hvor det fantes ei tømmerstue med brisker langs veggene, åre midt på gulvet og ljore i taket.

Anlegget ble brent av tyskerne høsten 1944 og kun et fjøs står igjen fra tiden før andre verdenskrig. Rett etter krigen sendte Hotell- og turistdirektoratet, Inspektoratet for Nord-Norge, åtte ferdiglaftede fjellstuer nordover til Finnmark. De var tegnet av Riksarkitekten og var i en etasje og på 75 kvm. Stuene var planlagt med tre rom og ble under oppføringen tilpasset lokale behov.

Fjellstua ble på kort tid gjenreist med alle nødvendige bygninger.

Vern

Anlegget er foreslått fredet i landsverneplan for kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fredningsforslaget omfatter oppsitterbolig, gjestestue, driftsbygning, sommerfjøs, gammel badstue, vedsjå og utearealet rundt disse bygningene. Fredningsforslaget skal bevare tunet med bygningsmiljøets småskala og tradisjonelle fjellstuepreg, og naturterrenget med bruksspor.

Eiendom. Forvaltes
Fjellstue

9730 KARASJOK

Fakta

Eiendomstype: fjellstue
Tomteareal: ca
190580
m2
Bruttoareal: ca
727
m2

×