Ravnastua fjellstue

Ravnastua ligger 30 km vest for Karasjok og er knyttet til indre riksvei med gangsti og traktorvei, som fortsetter til Mollisjok.

Fjellstuene i Nord-Norge har eksistert som system i sin nåværende form siden ca 1830, men opprinnelsen til systemet ligger allerede på 1100-tallet.

1930-tallet var det 39 fjellstuer, de fleste i Finnmark. Etter tyskernes nedbrenning av Finnmark og nord-Troms sto få av bygningene tilbake. De fleste ble bygget opp igjen, og i 1958 oppgir stortingsmelding nr. 10 at det er 33 statlige fjellstuer og flere gjestgiverier. Nå er de fleste solgt, blant annet fordi veinettet er bygget ut.

Anlegget på Ravnastua ble brent av tyskerne høsten 1944. I januar 1946 sendte Hotell- og turistdirektoratet, Inspektoratet for Nord-Norge, åtte ferdiglaftede fjellstuer nordover til Finnmark. De var tegnet av Riksarkitekten og var i en etasje og på ca 70 kvm. Stuene var planlagt med tre rom og ble under oppføringen tilpasset lokale behov. Gjenreisningen kom raskt i gang og både denne og andre fjellstuer ble på kort tid gjenreist med alle nødvendige bygninger.

Ravnastua består av oppsitterbolig, gjestestue, folkestue, driftsbygning, badstue og vedsjå.

Vern

I landsverneplan for kommunal- og regionaldepartementet er gjestestue, badstue, driftsbygning, folkestue og vedsjå foreslått vernet i verneklasse 2, for bygningenes eksteriør. Hensikten er å ta vare på det helhetlige anlegget, opprettholde det tradisjonelle fjellstuepreget og dimensjonene.

Eiendom. Forvaltes
Fjellstue

9730 KARASJOK

Fakta

Eiendomstype: fjellstue
Tomteareal: ca
135971
m2
Bruttoareal: ca
695
m2

×