Post- og bankbygget

Post- og bankbygget ligger sentralt til i gågata  i Longyearbyen. 

Romprogrammet for et Post- og bankbygg på Svalbard ble godkjent i Finansdepartementet i 1980 og byggeprogram ble lagt fram samme år. Byggestart var 1981 og bygget sto ferdig i april 1983. Arkitekt var Øyvind Maurseth, Bergen.

Bygningen er oppført i to etasjer og fundamentert på nedgravde sålefundamenter i permafrosten.

Postkontoret på Svalbard og Sparebank1 holder til i bygget. Likningskontoret, Arbeidstilsynet og Svalbardposten har også kontorer her.

Bygningen inneholder kontorer, møterom og spiserom.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Vei 227-2

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
2599
m2
Bruttoareal: ca
1516
m2
Leietakere:
  • Posten Norge AS
  • Arbeidstilsynet 12. distrikt Nord-Norge
  • Skatteetaten

×