Drøbak trafikkstasjon

"Statens bilsakkyndige i Follo ble opprettet allerede i 1958 og holdt til i to små rom i Drøbak sentrum. 

Etter at bilrasjoneringen ble opphevet vokste arbeidsmengden og med den behovet for større lokaler. I 1961 flyttet kontoret til lokaler i Seiersten sentrum. Etter noen år meldte behovet seg igjen for større og mer tidsmessige lokaler, særlig for kontrollhallen.

I 1989 ble stasjonen med på Vegdirektoratets prosjekt "Biltilsynet mot år 2000", noe som fikk innvirkning på arbeidet med nye Follo biltilsynsstasjon. Stasjonen åpnet i 1993.

I 1996 økte bemanningen som følge av omstruktureringer i Statens vegvesen og arbeidet med et tilbygg ble igangsatt. Tilbygget sto ferdig i 1998.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Loimaaveien 9

1440 DRØBAK

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
14990
m2
Bruttoareal: ca
1720
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Øst

×