Ørsta trafikkstasjon

Ørsta trafikkstasjon ligger i et industri-/næringsområde tre-firekilometer sør for Ørsta sentrum.

Biltilsynet i Ørsta ble oppretta i 1980 med tre ansatte. Kontorlokalene var i brakker og kontrollhall ble leid av vegstasjonen. 

Trafikken økte og med den antall ansatte. Flere brakker ble tatt i bruk. Sommeren 1991 vedtok vegkontoret å bygge et fellesbygg for vegstasjonen og biltilsynet på tomta til biltilsynet. Planarbeidet for fellesbygg begynte umiddelbart. Byggearbeidene tok til i 1992 og trafikkstasjonen sto ferdig i 1994.

Beygget består av tre deler: vognhaller, mellombygg og administrasjonsbygg - som hver for seg har sitt funksjonelle uttrykk. Ensartete materialer og farger binder likevel det hele sammen til ett bygg.

Arkitekt for prosjektet var Stig Holst.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Langemyra 5 A

6160 HOVDEBYGDA

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
1542
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Midt

×