Kystverket i Nordland

Det nye tilbygget til Kystverkets administrasjonsbygg i Nordland sto ferdig i 2009. Bygget ligger ved Kong Olavs vei (E10) i Kabelvåg.

Kystverket i Nordland er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og har blant annet ansvar for å ivareta statlig sektormyndighet for maritim infrastruktur og maritime tjenester.

Eksisterende kontorbygning ble oppført i 1985. I 2001 ble et midlertidig tilbygg av brakkemoduler oppført for å imøtekommebehov for økt plass. Man ønsket etterhvert å erstatte dette med et permanent bygg og hadde behov for oppgradering og tilpassing av eksisterende bygg for å ivareta støttefunksjoner som er påkrevd for et kontorbygg for det antall personer tilsatt ved Kystverket Nordland i Kabelvåg. Det var et underskudd på 13 kontorer pluss kontorstøtterom. Dette ble løst med et tilbygg.

Statsbygg fikk oppdraget i 2006. Prosjektgjennomføringen ble delt i to trinn: rehabilitering av opprinnelig kontorbygning (ferdigstilt 2008) og riving av midlertidige brakker og mellombygg samt nybygg (ferdigstilt 2009). Arkitekt: Prosjektservice Olav Hansen.

Bygningen ligger i et verneverdig sjøområde i Kabelvåg, et havneområde hvor Kystverket og tidligere Havnevesenet har holdt til siden 1900. Her er eldre bebyggelse, slipp og kaianlegg. Statsbygg forvalter kun den nye hovedbygningen. Øvrig bebyggelse med tilknytning til Kystverket ligger på tilstøtende eiendommer og eies og forvaltes av Kystverket.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Finnesveien 14

8310 KABELVÅG

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
18073
m2
Bruttoareal: ca
1756
m2
Leietakere:
  • Kystverket

×