Svinesund tollsted (tidligere)

Svinesund tidligere tollsted sto ferdig i 1986, 40 år etter at den første Svinesund-brua sto ferdig.

Tollvesenet har vært til stede på Svinesund siden andre halvdel av 1600-tallet. På det meste var det om lag 30 tollstasjoner på norsk og svensk side langs Iddefjorden.

Den første brua over Svinesund ble åpnet i 1946. Tollerne holdt de første etterkrigsårene til i en brakke som tyskerne etterlot seg. Disse var meget kummerlige og bød på elendige arbeidsforhold. I 1950 åpnet en mer praktisk og tidsmessig tollstasjon. Denne lå i bruenden, midt i vegbanen.

En nærmest eksplosjons­aktig økning i grensetrafikken førte til lange køer og stor frustrasjon blant trafikantene. Alle biler ble møysommelig kontrollert og skjemaer skulle fylles ut. Bilskjemaene forsinket trafikken i timesvis og skapte kilometerlange kører på utfartsdagene. Løsningen ble det norsk-svenske grensetoll­samarbeidet. Norske tollere kunne heretter konsentrere seg om trafikken inn til Norge, mens svenske tollere tok seg av trafikken inn til Sverige. Samarbeidet ble etablert i 1960 og var det første av sitt slag på verdensbasis. 

Svinesund tollstasjon, som nå er erstattet av Kontrollområde Svinesund, sto ferdig i 1986, 40 år etter bruåpningen. Bygningene var trukket vekk fra selve bruenden. Her var en tidsmessig, moderne hovedbygning, og også en egen visitasjonshall for kjøretøyer. Endringen ga tollerne betydelig bedre arbeidsforhold, samtidig som trafikken fløt mer uhindret.

Ideen om en samlokaliserng av Tollvesenet og Vegvesenet på Svinesund ble nevnt så tidlig som i 1998. I 2002 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge og bygge et anlegg på Svinesund beregnet på sambruk mellom Tollvesenet, Vegvesenet og Politiet.

Byggestart var i 2004 og bygget sto ferdig som planlagt ett år etter. Les mer på eiendomssiden for Kontrollområde Svinesund.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Svinesund

1789 BERG I ØSTFOLD

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
24438
m2
Bruttoareal: ca
1110
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×