Ørje tollsted

Ørje tollsted ligger ved den norsk-svenske grensen på Ørje i Østold, langs E18.

Tollstedet ble opprettet i 1901 og hadde fram til 1958 tilhold i Ørje sentrum. Da hadde trafikken på grenseovergangen økt såpass mye at det var nødvendig å flytte tollstasjonen nærmere grensen, og virksomheten flyttet til sin nåværende plassering.

Tall fra 2012 viser at Ørje tollsted er den tredje mest trafikkerte grenseovergangen mellom Sverige og Norge og den nest største når det kommer til kommersiell trafikk, det vil si tyngre kjøretøy. Tollstedet er døgnåpent og tollbehandler all trafikk til Norge som kommer via E18 fra Sverige.

Tollstedet manglet etter hvert gode fasiliteter for å kunne utføre tollkontroll på en tilfredsstillende måte. Dette gjaldt spesielt kontroll av tyngre kjøretøy, men også lokaler til å håndtere kontroll av personer. Som følge av manglende oppstillingsplasser for den kommersielle trafikken, måtte de fleste kjøretøy som skulle tollbehandles parkere langs E18. Dette skapte til tider store trafikale problemer og hindret fremkommeligheten for øvrig trafikk.

Statsbygg fikk i oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet å utvide det eksisterende tollstedet på Ørje, og i 2010 startet arbeidene. Det er bygget en ny visitasjonshall med tilhørende administrasjonsfløy i to etasjer på 1650 m2. Tollstasjonen har fått parkering for ansatte og besøkende, oppstillingsplasser for trailere, arealer for kontroll, scanning av kjøretøy og visitasjonshallen med tilhørende administrasjonsbygg. I tillegg er det etablert et vegsystem for trafikktilpasset kontroll (grønn sone) og ekspedisjon.

Utomhusarealet er på 40 500 m2. Det er totalt 32 parkeringsplasser for ansatte, 38 parkeringsplasser for besøkende og 40 oppstillingsplasser for trailere. I tillegg er det etablert et inngjerdet område for hensetting av kjøretøy.

Tjenestehundene ved tollstasjonen har dessuten fått et eget rom med hvile- og vaskemuligheter, samt en utvidet luftegård.

Arkitekt for prosjektet: Askim Entreprenør.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

1870 ØRJE

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
44559
m2
Bruttoareal: ca
2427
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

Last ned

Ørje tollsted. Nybygg
Faktaark

×