Junkerdal tollsted, tidligere

Fram til åpningen av nytt tollsted i 2016, fungerte denne eiendommen som tollsted, beliggende ti kilimeter fra grensen til Sverige i Røkland kommune.

Bygningen var etterhvert for liten i forhold til oppgavemengden og antall ansatte, og dessuten lite egnet til formålet.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

8255 RØKLAND

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
9118
m2
Bruttoareal: ca
236
m2

×