Hammerfest tollsted

Hammerfest tollsted ligger i havneområdet i Hammerfest sentrum

Hammerfest var et kjent fiskevær før stedet fikk kjøpstadsrettigheter i 1789. Byen var også et viktig sentrum for Pomorhandelen. Det kan sies at Nord-Norges tollhistorie begynte i 1789 da monopoltiden tok slutt.

Peter Jessen ble Hammerfests første toller. Han ble ansatt i 1787 og ankom våren etter. Byen hadde egen tollbod, en av de ti tollboder som er oppregnet i tollkalenderen av 1823. Hammerfest var regnet som eget tolldistrikt fram til 1876 da det ble underlagt Tromsø. 

Tollboden brant ned under den store bybrannen i 1890, men ny tollbod ble reist allerede i 1891-92. Den nye tollboden var en toetasjes bygning av bindingsverk og kostet 24.057 kroner. Bygningen ble i 1919 ombygget slik at den fikk en femroms leilighet til tollstedssjefen.

Tollboden ble brent av tyskerne i 1944. Tollstedet ble gjenopprettet i 1947, men den nye tollboden ble først ferdig i 1954 etter noen års brakketilværelse for de ansatte. Bygget er fremdesles i bruk som tollsted. Tollvesenet har tidligere vært eneste leietaker i bygget, men i dag har også Politi og Kystverket lokaler her.

Statsbygg overtok som eier av bygningen i 1996

Vern

Hammerfest tollsted dokumenterer både norsk offentlig 1950-tallsarkitektur og gjenreisingen av Finnmark etter 2. verdenskrig og er i Finansdepartementets landsverneplan foreslått vernet i verneklasse 2. Vernet omfatter eksteriør og innvendig trapp.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Sjøgata 2

9600 HAMMERFEST

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
274
m2
Bruttoareal: ca
539
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×